Maize boys swim takes Newton invite

PHOTOS BY JACOB ISAACSON